Petisie vir Selfbeskikking – Petition for Self Determination

Hierdie stembus word gebruik om publieke steun vir selfbeskikking vir Suid-Afrika se minderheidsgroepe te bepaal.  2 miljoen stemme sal volgens internasionale reg as mandaat dien, en ons toelaat om as soewereine land af te stig van die Republiek van Suid-Afrika. Verskeie organisasies is deel van hierdie alliansie.

Kontak ons indien u enige vrae het of onduidelikhede wil uitklaar.

This website is driven by an alliance of several organisations to demonstrate the tremendous support for self-determination among minority groups in South Africa. The mandate will be used to obtain self-determination for the oppressed minority groups. According to international law, this process requires a mandate of more than 2 million votes.

Contact us should you have any questions. Learn more at the bottom of this page.

We have already delivered 123,117 (more than the required 100,000) signatures to the US Congress to bolster our claim according to the White House Petition Procedure. Recent signatures from our current campaign are displayed below and must be added to the White House Mandate number:

Hoe werk ‘White House Petitions’? Kliek hier om die oorspronklike petisie te sien waarmee ons die VSA se aandag getrek het. Pres. Trump het in Januarie 2019 wetgewing onderteken waarvolgens die VSA militêre mag kan gebruik elders in die wêreld om volksuitwissings te verhoed.

[]
1 Step 1
Ek Stem / I Vote

Ons benodig u geografiese ligging ten einde die steun per gebied te kan bepaal. Indien u 'n ex-pat is, kies asb die laaste provinsie waar u in Suid Afrika gebly het, of na gaan terugkeer.

We need your geographical location in order to determine the support per area. If you are an ex-pat, please select the last province you lived in, or intend to live in upon your return.

Hiermee stem ek in tot die voorwaardes, asook die VVA se privaatheidsbeleid vir hierdie petisie.  Die VVA mag toekomstige korrespondensie aangaande die mandaat aan my rig.

I herewith agree to the terms of participation and privacy policy of this petition. The ULA may address future communications to me regarding this mandate.

Aanvaar / AcceptTerme
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right